Blog

De verhalen

De Langbroekerwetering begint bij Overlangbroek, en stroomt 13 kilometer verderop in de Kromme Rijn. Het is de afwatering van het water dat van de Utrechtse Heuvelrug stroomt. De wetering voert het overtollige kwelwater van de Heuvelrug af. Het water is heel schoon, immers kwelwater heeft er honderden jaren over gedaan voordat het van de heuvels van de Utrechtse Heuvelrug naar de wetering is gestroomd, dus goed gefilterd. Er wordt ook water van de Rijn ingelaten, wat niet zo heel schoon is, via de Kromme Rijn en de Cother Grift. Vandaar dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de wetering regelmatig controleert.

Langbroekerwetering