Boek

Boek

De 1 km dijk… en zover je kunt kijken loopt vanaf kasteel Sterkenburg tot aan de brug die naar kasteel Beverweerd leidt. Daartussen liggen de karakteristiek vormgegeven weilanden in de zogeheten cope-structuur.

Een eeuwenoud landschap dat al dateert uit de twaalfde eeuw. Het is een afwisselend landschap met wilgen, meidoorn, sleedoornbosjes en statige lanen waar eeuwenoude bomen staan. Veel boeren zijn de laatste decennia verdwenen en hun boerderijen hebben een andere functie gekregen.

Over de geschiedenis, de ontwikkelingen en de toekomst op deze kilometer dijk gaat dit boek. De plannen van de overheid om meer natuurland te creëren heeft gevolgen voor de boeren en de (voormalige) kasteelbewoners. Wat betekent het voor hun toekomst? Ze zijn er allemaal mee bezig en bedenken oplossingen die bij hen passen. De een heeft eigen grond, een ander pacht nog van voormalige kasteeleigenaren. Dat heeft zo zijn eigen dynamiek. Het water op de Heuvelrug voorziet de stad Utrecht en omstreken van drinkwater. Hoe zit het met de kwaliteit en het grondwaterpeil?

Aan de hand van verhalen van (oud-) bewoners en directbetrokkenen schetsen we die geschiedenis, alsook recente ontwikkelingen en vragen voor de toekomst. Opdat ze wellicht kunnen bijdragen aan oplossingen voor vraagstukken en het behoud van dit mooie stukje Utrechtse Heuvelrug.

Vanaf begin december verkrijgbaar bij:
Driebergen • Boekhandel Jacques Baas, • Westeneng, Traay 81, Doorn • The Readshop, Werkhoven • De Molen, za. 10.00-14.00, Zeist • Boekhandel Kramer & van Doorn, Utrecht • Boekhandel Broese, Bilthoven • De Bilthovense Boekhandel, Op de 1 km dijk • Langbroekerdijk 23.