Blog

De verhalen

Langbroekerdijk 25, boerderij Weltevreden

Deze boerderij dateert van ongeveer 1910 en is een particuliere boerderij. Aan de noordoost kant van de wetering treffen we veelal particuliere boerderijen aan en aan de zuidwestkant pachtboerderijen, in eigendom van een van de landgoedeigenaren. Van oorsprong was de boerderij een melkveehouderij. Geleidelijk aan zien we de boeren uit het landschap verdwijnen, zo ook dit boerenbedrijf. Inmiddels is de boerderij verbouwd en deels verhuurd aan studenten van de IVA in Driebergen. De huidige bewoners onderhouden een pruimenboomgaard en bieden allerlei boerderijproducten te koop aan. Je kunt er zomers en ‘s winters terecht.

BoerderijWeltevreden