Blog

De verhalen

Sterkenburgerlaan 1 Het Wapen van Sterkenburg

Het pand op de hoek van de Sterkenburgerlaan en de Langbroekerdijk, is een rijksmonument en dateert van vóór 1669, maar kreeg in de 18e eeuw zijn huidige aanzien. De boerderij is ook gebruikt als herberg. De herberg werd ook gebruikt als vergaderzaal van de schout en schepenen, ofwel als  rechthuis voor het gerecht Sterkenburg, later gemeente Sterkenburg.  Het betrof ‘laag recht’, uitspraken over bijvoorbeeld diefstal en kleine vergrijpen. De gemeente Sterkenburg werd in 1857 bij de gemeente Driebergen gevoegd en verloor de functie van rechthuis. Vervolgens werd het als boerderij in gebruik genomen. De aangebouwde schuren rechts van de boerderij dateren van rond 1884 en waren bedoeld als graan- en dorsschuur en als mestput.

Wapen van Sterkenburg