Blog

De verhalen

De naam Langbroekerdijk is op 22 augustus 1889 bij raadsbesluit officieel vastgesteld. Maar in feite bestond hij al eeuwen eerder. Hij werd aangelegd rond 1122, tegelijkertijd met de grote ontginningen van het gebied. Voor de ontwatering van de ontginningen werd de Langbroekerwetering gegraven en de Langbroekerdijk werd er als een kade naast gelegd. In het Driebergse deel van de kade, daar waar de 1 kilometer dijk van ons project loopt, is de kade bewust aan de noordzijde gelegd, terwijl aan de Langbroekse kant hij aan de zuidzijde ligt. Het resultaat van een fikse discussie, lees het lemma De Brug bij kasteel Sterkenburg. In ieder geval werd zo de Langbroekerwetering beschermd tegen instromend water van de Driebergse ontginningen. De Langbroekerwetering vormde de verbinding over het water met steden als Wijk bij Duurstede en Utrecht. In de zomer liep en reed men liever over de dijk als harde kleiweg in plaats van door het rulle zand van de Hoofdstsraat. Er mag dan veel veranderd zijn, maar sommige zaken blijven bestaan want, hoewel nu geasfalteerd, is de Langbroekerdijk nog steeds populair als sluipweg.
4a de kilometer Langbroekerdijk