Blog

De verhalen

De 3 toegangswegen naar kasteel Beverweerd

Er zijn drie toegangswegen tot het landgoed Beverweerd. Elk met een eigen karakter.

Komende van de brug aan de Langbroekerdijk, over de Langbroekerwetering, langs de boerderij annex voormalige tolhuis aan de Langbroekerdijk nr. 8, loopt De Laan. Deze laan wordt omzoomd door Lindes, een Lindelaan.

De Beverweerdseweg, lopend van de kerk van Werkhoven naar kasteel Beverweerd, is een dubbele Eikenlaan.

De laan naar het noordwesten vanaf het kasteel Beverweerd richting Odijk, ook Beverweerdseweg genoemd, is een dubbele Beukenlaan.

Een dergelijk patroon paste in de Franse formele tuin, aangelegd in de 17e eeuw door Maurits van Nassau, de toenmalige eigenaar van het kasteel en landgoed Beverweerd.

de toegangspalen
4c 3 toegangaswegen dubbele rij beuken-4
Toegangspalen