Blog

De verhalen

Sterkenburgerlaan 2-6 dateert deels van vóór 1669 en deels uit 1771. De achterste twee delen (beuken) zijn in de 17e eeuw gebouwd als onderdelen van een langhuisboerderij met de nok evenwijdig aan de Sterkenburgerlaan. In 1771 werd dit deel verbouwd en vervangen door drie woningen, met de voordeuren om de hoek. Daar woonden de werklui van Sterkenburg. In de 19e eeuw woonde er op nr. 2 de beurtschipper en tolgaarder , op nr. 4 een timmerman en op nr. 6 de rentmeester van Sterkenburg. Het jaartal van de verbouwing staat op de voorgevel, rechtsboven het middelste venster. De letters A.I.V.W. staan voor Jan André van Westrenen, de toenmalige eigenaar van de ridderhofstad Sterkenburg. Inmiddels wordt nr. 2 bewoond door een lid van de familie Steengracht, huidige eigenaar van een deel van het Landgoed Sterkenburg. Nr. 4 en 6 worden verhuurd als natuurhuisje.

4a-c Sterkenburgerlaan 2 2