Blog

De verhalen

De waterstand in de Langbroekerwetering wordt geregeld met schutjes. De centrale besturing gebeurt door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in Houten. In hetzelfde gebouw waarin ook de Dijkgraaf zetelt. De waterstand is van belang voor de boeren en fruittelers. Daarom, tijdens droogteperiodes, laat de HDSR meer water de Wetering in, en in tijden van veel regenval gaan de schutjes weer dicht. Naast de schutjes zijn vistrappen aangelegd om vissen de kans te geven naar hun paaigebied terug te keren. Of ze dat ook daadwerkelijk doen wordt gecontroleerd. De vissen zijn van een chip voorzien en als ze voorbij de vistrap zwemmen, kan de centrale een signaal van de chip af lezen.

4e vistrap