Blog

De verhalen

Van Kasteel Sterkenburg is de woontoren het oudst. Het is een bijzondere toren want rond, terwijl de meeste woontorens vierkant waren. Kijk maar naar de kastelen die je verder nog langs de Langbroekerdijk tegenkomt. De toren is kort voor 1261 door Gerard van Wulven gesticht. Gerard was telg van een aanzienlijk geslacht waarvan kasteel Oudwulven in Houten waarschijnlijk het stamslot was. Na de stichting van het huis nam hij de naam Sterkenburg aan. Geleidelijk aan werden de woontorens het centrum van een buurtje. Er werd een kapel gebouwd, boerderijen, een herberg, een rechthuis en de woontoren groeide uit tot een aanzienlijke burcht. Zo omschreef men het in 1543 als ”Schone triumphantelijke princelijke woninge met twee schone voorborchten, elcks bijsonder bemuert en begraeft met bauhuyse, peertstal, torfhuys, wagenhuys, moeshuys, stenen duyfhuis, schone toren en seven welgestelde cameren.” in 1536 kreeg het de titel van Ridderhofstad. De criteria voor een Ridderhofstad waren: een versterkt huis, met een gracht en ophaalbrug en een boerderij. Voldeed je aan de criteria, hoefde je geen belasting te betalen.

In de  18e en 19e eeuw werd het kasteel een aantal keren fors verbouwd.  In 1767 geeft de toenmalige eigenaar, Jan André van Westrenen, opdracht om het kasteel gedeeltelijk af te breken en te voorzien van een nieuwe vleugel, ongeveer op de plek van de voormalige ingangspartij.

In 1848 wordt de heer Kneppelhout de nieuwe eigenaar en hij gaf vrij snel na de koop opdracht om de middeleeuwse achtervleugel en de 18e-eeuwse frontvleugel af te breken. Zo werd het een representatiever en ruimer herenhuis, passend bij de wensen van die tijd. De middeleeuwse ronde toren, een deel van oude westmuur en de keuken aan de zuidzijde bleven staan. Verder kreeg het kasteel aan de zuidkant een symmetrische voorgevel, met in het midden de centrale ingangspartij.

De entree van het kasteel is te bereiken via de dubbele brug. De bovenste brug was voor de eigenaren en hun bezoek, de onderste brug was de dienstbrug voor het personeel. Boven de ingang, in de topgevel, zie je het wapen van de ridderhofstad. Na deze grootscheepse verbouwing is het huis nauwelijks meer veranderd.

De huidige eigenaren zijn de twee broers Van Helsdingen. Zij hebben dubbele brug prachtig laten restaureren en verhuren kamers in het kasteel als bed and breakfast.

4c Kasteel Sterkenburg 2