Blog

De verhalen

Het gebied aan de noordoostkant: Cope ontginning

In tegenstelling tot de noordoostkant van de wetering met zijn langgerekte Cope-ontginning, wordt de zuidwestkant gekenmerkt door een blokvorige ontginning. De invloed van de Kromme Rijn en de overstromingen in een ver verleden zorgden voor een andere ontginningswijze. Ook de kwaliteit van de grond is anders. Zo zien we hier meer fruitteelt zoals appels, peren en kersen in plaats van melkveebedrijven.

copeontginning