Blog

Jachtrustlaan en Broekweg

Wij raden je Jachtrustlaan en Broekweg route aan!

De naam Langbroekerdijk is op 22 augustus 1889 bij raadsbesluit officieel vastgesteld. Maar in feite bestond hij al eeuwen eerder. Hij werd aangelegd rond 1122, tegelijkertijd met de grote ontginningen van het gebied. Voor de ontwatering van de ontginningen werd de Langbroekerwetering gegraven en de Langbroekerdijk werd er als een kade naast gelegd. In het Driebergse deel van de kade, daar waar
JachtlaanBroekweg