Blog

De verhalen

Aan de meest noordelijke punt van het bos van Beverweerd nestelt een reigerkolonie. Elk voorjaar broedt er een groot aantal blauwe reigers, hoog in de bomen. In de omliggende weilanden zoeken ze hun voedsel en rusten ze in groepen. In de RTV Utrecht documentaire over 1 Kilometer Dijk, zijn de nesten in hun volle glorie, met behulp van een drone, gefilmd en zie je dat het de naam kolonie dubbel en dwars waard is. De blauwe reiger is een zogenaamde standvogel die hier het hele jaar door verblijft. Na de tweede wereldoorlog tot 1963 nam het aantal fors af, tot 500 paren. Daarna groeide het aantal weer tot 10.500 broedparen op dit moment. In het gebied komen ook steeds meer zilverreigers voor. Aanvankelijk zaten deze in de Oostvaardersplassen en vandaaruit werden het veelal wintergasten in de weidegebieden. Zo ook bij ons. Zilverreigers komen uit het oostelijk deel van de middellandse Zee, Turkije, Egypte of Israël. 

4c beverweerd-2